11. ELM - JILM

Je typická esence pro všechny, kteří se náhle ocitnou ve stavu náhlého přetížení. Obvykle to jsou aktivní vytrvalí lidé, kteří zvládají své povinnosti, mají jasno ve svém jednání a konání, jejích práce jim působí radost. Najednou však, když přijde nový úkol, zastaví se a popadne je pocit, že to nezvládnou.
Náhlé vnitřní selhání, emoční blokáda je zastaví a oni nejsou schopni konat jednat dál, ztrácejí sebedůvěru a sebejistotu, začnou pochybovat o svých schopnostech a cítí se unavení až vyčerpaní. Náhlý pocit neschopnosti pokračovat dál je tak silný, že se zdá, jako by najednou propadli zoufalství a stáli nad propastí. Není ojedinělé, že tento pocit prázdnoty, naprosté vnitřní únavy doprovázejí i tělesné problémy - bolest hlavy, nervozita, žaludeční potíže, bušení srdce, mdloby nebo lehká deprese, to všechno může být u těchto lidí doprovodnými znaky.

Říká se, že Elm je typická esence pro výkonné manažery a sportovce. Ti jsou obyčejně pod enormním tlakem, který je žene k naplnění cílů a úkolů, aby pro svůj cíl udělali maximum. Náhle však tomu velkému tlaku podlehnou. Není to sice trvalý stav, ale může je silně zasáhnout a poznamenat. Elm charakterizují také známé stavy vyhoření - totálního emočního vyčerpání, kdy se člověk ocitne na pokraji svých sil a fyzicky ani psychicky není schopen pokračovat dál. K příznakům této dnes rozšířené civilizační nemoci patří pocit prázdnoty, vnitřní nejistota a deprese. Nemusí se však objevovat jen u lidí, kteří stojí na vysokých společenských postech nebo ve světle ramp. Pocit náhlého selhání, přepracovanosti, přepínání sil nebo nadměrného přetížení a náhlé prázdnoty znají dnes téměř všechny sociální vrstvy.

Při těchto stavech člověk nerozumí sám sobě a má pocit, že zradil své cíle, své představy a je jen obyčejný slaboch.