15. HOLLY - CESMÍNA OSTROLISTÁ

Všichni lidé touží po štěstí a po lásce. V každém období života však tato touha vypadá jinak a podle svých možností a vnitřního naladění ji každý člověk naplňuje jiným způsobem.

Všichni máme ale jedno společné - chceme milovat a chceme být milováni. Téma lásky se v životě nevyhne nikomu, protože je to centrální téma lidské existence. Možná právě proto je s ním spojeno tolik otázek, často nejasností a nedorozumění, a milovat, lásku přijímat i dávat ve všech jejích podobách se učíme po celý život.

Esence Holly je určená všem, kteří trpí pocity vzteku, zlosti, zášti, nenávisti a žárlivosti. To všechno jsou velmi silné emoce a každá z nich má sama o sobě silný negativní náboj. Projevují se ve chvíli, kdy naše jednání neprovází vnitřní harmonie, porozumění a láska. Lidé, kteří často prožívají tyto emoce, mají ve svém životě nedostatek lásky.

Ve vzteku nebo zlosti často projektujeme toto svoje vnitřní napětí do jiných lidí tím, že je vnímáme pouze přes jejich negativní vlastnosti. To v nás vyvolává ještě větší zlost. A tak se situace může stupňovat a nabýt dokonce až agresivního rázu. Ve své podstatě nám však tito lidé zrcadlí pouze naše vlastní stinné stránky, se kterými ještě neumíme nakládat a které u sebe nedokážeme přijmout. Jestliže někdo propadne svému vzteku, jedná umanutě a nevidí skutečnou realitu takovou jaká je. Ze svého stavu viní okolí a není ochoten připustit pohled a názor někoho jiného, natož se snažit vnímat skutečnost jaká je. Vztek nám dokáže opravdu zamlžit pohled na realitu a vnést do ní negativitu.

Negativní myšlenky zaměřené na někoho jiného vytvářejí atmosféru plnou napětí. Navíc jsou negativní myšlenky jako bumerang - jejích energie se vždy vrací k nám.