18. IMPATIENS - NETÝKAVKA ŽLÁZONOSNÁ

Už sám název téhle esence napovídá, že jde o emocionální stavy, ve kterých hraje významnou roli trpělivost. V pozitivním stavu je pro tyto typy trpělivost darem, protože jsou to jedinci velice chápaví, otevření, s porozuměním pro druhé. Jsou to lidé, kteří umějí rychle a jasně myslet, mají propojené myšlení a cítění a je potěšením být v jejich společnosti. Ovšem opravdu jen v pozitivním stavu.

Negativní stav Impatiens se propojuje obrovskou netrpělivostí, která vede k vnitřnímu napětí a neustálému nutkání všechno rychle zařídit a udělat. Když tyto lidi v jejich negativním stavu pozorujeme, máme pocit, jako by chtěli předhonit čas a být rychlejší než světlo.

Ve své uspěchanosti vůbec nevnímají okolí, jsou podráždění, protože se všechno nevyvíjí tak rychle, jak by si přáli, a tak ještě zvyšují tempo, aby svému vnitřnímu nutkavému napětí - "rychleji, ještě rychleji, já nestíhám" - vyhověli. Výsledkem je, že se točí pořád v jednom kruhu - tempo jejich života se zvyšuje a jejich napětí také. Čím větší napětí, tím rychleji ho chtějí překonat. Bludný kruh!

Dr. Bach zařadil tuto esenci do skupiny "Osamělost". Na první pohled se to může zdát trochu nepochopitelné, ale vysvětlení je zcela jasné.

Impatiens typy v negativním stavu nejenže nemají trpělivost samy se sebou a všechno musejí chvatně řešit - ony nemají trpělivost ani s nikým jiným! Všichni ostatní se jim v zásadě zdají pomalí a neschopní rychle reagovat na situace.

Dalším charakteristickým rysem negativního stavu Impatiens je častá podrážděnost. Protože tito lidé jsou stále v jednom kole, jejich pohyby i jednání jsou rychlé a napětí, aby všechno rychle zvládli, neustále přítomné.

To v nich vyvolává permanentní pocit podrážděnosti, když se věci dost rychle nevyvíjejí podle jejich představ nebo očekávání. Častokrát proto vybuchnou, rozčílí se, jak se v nich nahromadí emoce. Je to najednou jakési uvolnění tlaku a po krátké době opět pokračují ve svém zaběhnutém tempu.

Ve všech takových momentech - podráždění, vnitřního spěchu, rozčílení z toho, že nás tlačí čas - je vhodné okamžitě užít esenci, která pomůže zmírnit vnitřní napětí a podívat se na situaci s nadhledem.

Tak jako typ Impatiens nemá trpělivost se svým okolím, nemají ani se sebou. Pokud je nemocný, snaží se co nejrychleji vrátit zpět do běžného života a plnit dál své úkoly - často se ani nezamyslí nad tím, že nemoc pro něj možná má i jiný význam, nebo že jeho duše klepe na tělo a žádá o klid. A nejenom duše - i tělo žádá klid, ovšem hlava a myšlenky jsou posedlé rychlým uzdravením a návratem do denního koloběhu. A nemusí to být zrovna vážná nemoc. Tito lidé totiž často trpí úrazy i nehodami, protože se snaží být rychlí, často jsou nevšímaví k maličkostem.