2. ASPEN - TOPOL OSIKA

Ti, kteří se nacházejí v negativním stavu Aspen, mají neustálé obavy a trpí nedefinovatelným podvědomým strachem. Jsou to velmi senzitivní a vnímaví lidé, ale jejich pozornost se obrací pouze k tomu negativnímu.

Příběh:
"Když je neděle večer a blíží se nový týden, pokaždé cítím takové napětí v žaludku. Přemýšlím, co všechno se stane, jaké maléry mě čekají, co po mně bude zase šéf chtít. Vlak, kterým jezdím do práce, bude mít jistě zase poruchu nebo zpoždění a já budu mít problémy s pozdním příchodem. Taky jsem pozvaná na návštěvu a moje kamarádka ode mne určitě očekává, že jí pomůžu s její nemocnou tchýní, jistě se tam něco stalo, a ona mi to nechce jen tak říct. V neděli večer prostě pokaždé jasně cítím, že se přes týden zase něco semele."

Tito lidé mají v sobě neustálý nepokoj, protože je pronásledují myšlenky na to, co všechno se může stát, "když"... Neumějí se otevřít situaci a naplno ji přijmout, protože jsou uvězněni v představě, že za vším se skrývá problém a něco strašlivého. Svůj strach nedokážou přesně definovat, nevědí, odkud pramení a proč jim tolik vládne.

Jednoduše - je to pro ně stav, ve kterém žijí. U některých lidí už se stal natolik součástí jejich života, že je mu naprosto podřízeno veškeré jejich jednání a konání. Slovo jako risk, vyzkoušet něco nového, odvaha...se v jeho slovníku nenacházejí, to je pro ně něco docela neznámého.

Svými strachy se tito lidé odříznou od své životní radosti. Vlastně ji ani nijak často neprožívají, protože krátký pocit radosti a spokojenosti záhy vystřídá strach typu "co když se něco zvrtne, co když se něco zlého přihodí"... Tato neustálá ustrašenost je pak může pronásledovat nejen ve dne, ale i v noci. Pak se mohou budit ze spánku hrůzostrašnými představami nebo děsivými myšlenkami.

Ustrašenost, nejasné, nevysvětlitelné strachy mají svůj původ v narušené důvěře v život, kdy člověku chybí takzvaný fundamentální životní pocit, že je milován a přijímán. Ten se v duši ukotvuje už v dětství a v dalších etapách života se dotváří. Pokud někdo v životě zažívá jednu nepříjemnost za druhou a jedno těžké období střídá druhé, mohou se v něm také usadit strach a obavy ze všeho co ho ještě čeká.