20. MIMULUS - KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ

„Kdyby někdo z nás připravoval na příští středu nějakou oslavu, určitě by doufal v hezké počasí. Ten kdo by byl za přípravu celého večírku odpovědný, by měl určitě několik dnů před jeho konáním obavy a strach, jaké bude počasí – dobré nebo špatné? Kdybychom ale s určitostí věděli, že příští středu bude pršet a nebo bude hezky mohli bychom tomu přípravy přizpůsobit nebo dokonce změnit termín konání. Pak bychom žádné obavy ani strachy neměli a neprožívali bychom dny v nespokojenosti. A na tomto principu fungují veškeré naše strachy“.

Strach máme pokaždé z neznámých věcí a život je toho kolikrát důkazem. Má v našem v životě obrovskou moc, je to stejně silná energie jako odvaha - ovšem strach je velmi blokující a negativní. Pokud strachu dovolíme může prostoupit každičkou oblast našeho života. A pokud dominuje našemu jednání, nemohou v něm být jasnost, rozhodnost a kreativita. Strach svazuje naše konání a brání v rozkvětu naší individualitě.

Esence Mimulus je určená všem, kteří trpní strachy z konkrétních situací každodenního života. V pozitivním stavu nám tyto situace možná nedělají žádné potíže a zvládáme je, ale ve stavu strachu jsme zablokováni a nevíme, jak je řešit nebo prožít. Může to být strach z rychlé jízdy autem, ze štěkajícího psa, z létání, ze zubaře, strach před zkouškou, pohovorem, strach z neznámých míst, z výtahu, ze setkání z důležitým člověkem, strach ze smrti, z nemoci či ze stáří… Známý je také strach ze státy majetku, blízkého člověka, z toho, že nesplníme úkol a že se nám něco nepovede.

Bojíme se opravdu nejrůznějším věcí, vždy podle toho, co se nám jeví obtížné, neřešitelné, a s čím jsou navíc spojeny předešlé negativní zkušenosti. Jinou podobu strachu může být takzvaný všeobecný strach, který si člověk nevytváří sám, ale který jen nějak panuje v okolí, takže ho po čase převezmeme za svůj.