21. MUSTARD - HOŘČICE POLNÍ

Tíha na duši nebo temné období duše – to jsou obyčejně dva výrazy, kterým lidi popisují své pocity, nacházejí-li se v negativním stavu Mustard.

Mustard je esence, která léčí smutek a nepříjemné duševní útrapy. Pomáhá ve chvílích, kdy máme na jednou pesimistickou náladu, nevidíme východisko ze své situace a vlastně ani žádný smysl života. Můžeme to nazvat i lehkou depresí - tma, tíha a žádné světlo. Zajímavé ale je, že tak rychle, jak se tento negativní stav objeví, téměř jako by zničehonic, také i zmizí. Proto se negativní stav Mustard často popisuje jako „mrak na duši“. Mrak, který připluje, na nějaký čas zatemní slunce, ale pak zase odplyne a sluníčko svítí dál. To je pro tento negativní stav celkem výstižné.

V čase smutku se cítíme izolovaní od okolního světa, protože máme pocit, že naším stavům stejně nikdo nerozumí. Zahloubáváme se čím dál víc do sebe, nechceme s nikým mluvit a nejraději zůstáváme o samotě. Máme pocit jako by se s námi dělo něco nepříjemného a my byli součástí něčeho, co nedokážeme ovládat. Cítíme se naprosto odtržení od vlastní duše a nevidíme východisko, jak tuto situaci změnit. Tíží nás smutek, nedostatek energie a připadáme si téměř fyzicky ochromeni. Tento stav může být velice rychlý – odehraje se třeba jen během jediného dne, ale může přetrvávat i několik týdnů. Na jednou se však ve chvíli, kdy zmizí vrátíme opět ke své radostné podstatě a síle.

Do tohoto negativního stavu Mustard se lidé obvykle dostávají v důsledku vlastních vnitřních problémů, které se v nich nahromadí, a odkládání jejích řešení se po jisté době projeví jako smutek a pocit bezvýchodnosti. Nic nedává smysl, všechno se najednou zdá bez perspektivy a zbytečné. Lidé v této situaci nevidí svou hodnotu ani hodnotu svého života. Je to stav, kdy vlastní nahromaděné problémy brání vidět život v radostné perspektivě. Mustard pomáhá najít sílu podívat se na sebe a svou životní situaci z jiné perspektivy a tím nalézt východisko.

Druhou obdobnou okolností je, když na sebe uvalíme tíhu problémů někoho jiného, která s námi nemá nic společného. Této situaci jsou často vystaveni lidé, kteří se snaží pomoci svým bližním, přátelům nebo někomu, kdo je pro ně důležitý. Ve snaze přiblížit se druhému se mu natolik otevřou, že jeho problémy a pocity přijmou za vlastní. Nevnímají rozdíl mezi druhým a sebou, a tak rychle dojde k tomu, že se začnou cítit unaveni, rozmrzelí, smutní, a negativně naladěni – i když ještě před nějakou dobou toto všechno neměli nic společného. Obdobná situace se některým lidem může přihodit třeba i ve velkých nákupních centrech nebo v blízkosti člověka, jehož energie s nimi není v harmonickém toku. Po nějaké chvilce zpozorují, že jsou unavení a cítí se emocionálně v nerovnováze – pociťují napětí a zvláštní nejistotu. To všechno jsou momenty, ve kterých je možné rychle propadnout změně nálady, tíze a vnitřnímu smutku a rozladění, aniž bychom znali příčinu. Mustard i v těchto chvílích pomáhá vrátit se zpátky do svého středu a nabýt rovnováhy.