23. OLIVE - OLIVA

Olivovník v sobě nese znamení síly a je také symbolem duchovní vyrovnanosti a zralosti.

V pozitivním stavu mají lidé typu Olive tyto vlastnosti – v negativním stavu jsou však mentálně a hlavně fyzicky naprosto vyčerpáni, a tak si pozitiva své duše nedokážou správně užít a ani ocenit.

Esence Olive je naprosto jedinečným prostředkem proti únavě a vyčerpání. V dnešní době znají tento pocit téměř všichni lidé a všech věkových kategorií, všech společenských vrstev, ať žijí na venkově, či ve městě. Únava a vyčerpání se staly jedním z charakteristických rysů současného „vyspělého“ života. Čím víc se lidé společensky angažují, čím více pracují, plní své povinnosti a úkoly, čím více možností jim do života přibývá, tím automaticky roste frekvence momentů, ve kterých se cítí unavení a vyčerpáni. Rychlý vývoj společnosti se všemi novými požadavky a nároky si od každého jednotlivce vyžaduje nutnou dávku přizpůsobivosti, otevřenosti a nadhledu, což častokrát není v souladu s jeho vnitřním naladěním. A tak mnohdy dochází ke konfliktu mezi vnějšími požadavky a vnitřním postojem – a pokud nerespektujeme svou vnitřní moudrost, výsledkem může být naprosté vyčerpání, únava a totální nezájem o všechno, co se právě kolem nás děje.

V negativním stavu Olive chybí těmto lidem radost s toho co dělají a prožívají. Jsou v neustálém vnitřním časovém napětí, aby měli dostatek síly a zvládli všechny úkoly, které jsou na ně kladeny, nebo které oni sami považují za důležité. Vyčerpání jim zastiňuje veškeré negativní pocity, a i když třeba usilovně pracují, nepřináší jim to žádnou spokojenost ani naplnění.

Zajímavé je, že lidé si mnohdy únavu ani nechtějí přiznat. Snaží se ve své práci pokračovat dál a únavu zahánět různými prášky nebo „povzbuzovaly“. Tělo se ale obelhat nedá a nějakou chvíli s námi tuto hru vydrží, ale pak si řekne o své.

Takže když se smějeme politikům v televizi jak u dlouhých projevů na zasedáních usínají nebo když kolega zadřímá na schůzi, není to jen signálem, že schůze je nezajímavá, je to spíše znamením, že dotyčný je příliš unavený a vyčerpaný a jeho tělo potřebuje odpočinek – jinak nebude schopné a ani ochotné podávat žádné výkony. Čím více se snažíme tento fakt nebrat v úvahu, tím více se to projevuje na našem fyzickém vzhledu – kruhy pod očima, přibývající vrásky, náhlým vypadáváním vlasů, roztřesenýma rukama a podlamujícíma se nohama.

Únava Olive je doslova na fyzické úrovni. Může být způsobená jak stresem – dlouhodobým i krátkodobým – tak překonáním nemoci nebo mentálním přetížením, dlouhodobými starostmi a obavami. Vyčerpání a únavu pociťují často i lidé, kteří překonali nějakou nemoc a potřebují teď čas na zotavení a nabrání nových sil. Období rekonvalescence je velmi důležitá fáze, a tak je třeba jí respektovat. Esence Olive i v tomto období pomáhá nabýt ztracené síly a dobít energii, kterou jsme spotřebovali na uzdravení. Doporučuje se i pro lidi, kteří pečují o nemocné, v tomto případě je pro nás opravdovou energetickou podporou.