24. PINE - SKOTSKÁ SOSNA

Lidé typu Pine na sebe kladou vysoké morální nároky. Jsou to často idealisté, pro něž je čisté jednání a konání důležitou životní hodnotou. Za všech okolností se je snaží dodržovat a očekávají to také od druhých. Vychází li jasnost a čistota z vlastního vnitřního přesvědčení a vnitřní svobody, vnášejí do života pořádek, ve kterém se mohou rodit kreativní nápady. Pokud ovšem jde jen o přehnané dodržování jakýchsi společenských morálních norem (pseudomorálky), která s opravdovým lidským duchem nemá nic společného, pak je v tom cosi křečovitého a nepravdivého.

A právě toto typu Pine v negativním stavu hrozí – uvěznění do norem a předpisů, které s jeho duší a opravdovým bytím mají jen málo společného. Jednoduše se dá říct, že typ Pine se cítí vinen za všechno. Nejsnáze se to dá poznat podle toho, že se pořád omlouvá. Přebírá odpovědnost za jiné lidi, a pokud ti způsobí něco, co není hodnoceno jako správné či dobré, cítí vinu a bere to jako svou odpovědnost. A tak často můžeme vidět rodiče, kteří se cítí provinile za prohřešky svých potomků, děti, které naopak cítí vinu a stud za svoje rodiče, ženy, které do nekonečna omlouvají svého partnera a cítí vinu za jeho jednání, nebo muže, kteří si nemohou odpustit svou vinu na rozpadu manželství.

Pocti viny je jedním s centrálních témat lidské existence. Náboženství a existující společenská morálka dávají tomuto aspektu jistý důležitý rozměr, protože jen tak mohou udržet jednání lidí pod kontrolou. Problém je však mnohem komplexnější. Pocit viny a studu je namístě, pokud se opravdu proviníme nějakým vědomým skutkem vůči druhému člověku, kdy vědomě ohrozíme jeho zdraví, porušíme jeho svobodu a nebo s ním jednáme bez úcty. Je přirozené, že v takovém případě se cítíme provinile a je důležité si svou vinu uvědomit a přijmout ji. Pouze v té chvíli může v našem vědomí nastat změna. Tento proces však není snadný ale dává šanci pro hlubší vnímání života, pro respekt k sobě samému, k životu, ke druhým lidem a skýtá možnost změny a nápravy.

Lidé v negativním stavu Pine si neumějí odpustit a mají neustálý pocit, že jiní všechno dělají lépe, zatímco oni to nikdy tak dobře nedokážou. Mají pocit méněcennosti a proto se neustále omlouvají, například za to, že to co právě uvařili, není tak dobré jako od někoho jiného, nebo že to co vytvořili, není tak dobré jako od skutečného umělce atd.

Častokrát dokonce mohou věřit, že nejsou hodni lásky, protože ne vždy ve svém životě dělali všechno správně, a jejích okolí jim všechno jenom vyčítalo jako jejich chybu. Pine pomáhá najít svou vlastní duševní sílu a podívat se na svůj život duševním pohledem a najít v něm vlastní hodnoty podle kritérii svého srdce, nikoli podle posudků jiných lidí. Dalším důležitým aspektem, který Pine pomáhá uzdravit – je neschopnost odpustit sám sobě. Tento člověk dokáže odpustit jiným, i když ani to nemusí být vždy snadný proces, ale sám sobě odpouští nejhůře. Někteří lidé nosí tuto tíhu v sobě celý život, neumějí se od ní oprostit, vysvobodit, vzít si z ní potřebné poučení a začít z nova. I když o tom navenek obyčejně nemluví, nosí hluboko v sobě břímě, které ovlivňuje veškeré jejích jednání a konání.