29. STAR OF BETHLEHEM - SNĚDEK OKOLIČNATÝ

Tato esence je jednoznačně určená na stavy šoku, traumata a posttraumatické situace. Léčí šok na všech úrovních - fyzické i duševní, ten který jsme zažili v minulosti, i ten aktuální.

Šok je akutní, mimořádná situace, kdy se pod tíhou nějaké události, zcela vymkneme z vlastní vnitřní rovnováhy a přestáváme být pány svých smyslů. Vnější zážitek je na tolik silný, že překračuje rámec normálního vnímání a posléze i rekcí. Nezáleží na tom, jak dlouho to trvá - někdy se vše odehraje v několika vteřinách, jindy je to delší proces.

Vždy je však postižený naprosto neschopen uvědoměle jednat a konat. Tento zážitek ho natolik silně ovlivní, že na psychické a duchovní úrovní si z něj utvoří blok - uzavře ho v sobě, a tím se snaží na všechno těžké negativní a nepříjemné zapomenout.

Tento psychický šok se mnohdy projeví i na těle jako problémy se srdcem, dýcháním, celková slabost. Nebo obráceně, při nějaké nehodě kdy je na prvním místě vážně postiženo tělo, se šok s tohoto zážitku přenese i do duchovní a psychické roviny a dotyčný začne trpět posttraumatickou poruchou.

Nezáleží však na tom ve které rovině se šok projeví nejdříve, v obou případech v nás zůstává jako velký nezpracovaný blok, který podvědomě ovlivňuje jakékoliv další jednání a konání a brání nám dostat se zpátky do stavu rovnováhy a vnitřní harmonie. V paměti těla i duše zůstávají šoky velmi hluboce zapsané, pokud nesebereme odvahu a sílu tento blokující program v sobě proměnit a zrušit. Šoky a traumatizující zážitky mohou mít různou podobu. Nemusejí to být zrovna jen obrovská neštěstí a tragédie - i když právě tady je okamžité užití esence zcela namístě!

I v běžném každodenním životě jsme totiž často konfrontování se situacemi, které nám náhle mohou způsobit velké trauma. Špatná zpráva, nečekané rozhodnutí jiných o našem osudu, pracovní propad, náhlá ztráta někoho blízkého. V takových situacích bývají lidé obyčejně emocionálně velmi vypjatí, a ať to na sobě dají navenek znát, nebo to v sobě všechno dusí, tyto momenty na ně každopádně silně zapůsobí.

Je přirozené, že po nepříjemném zážitku se pokaždé hned snažíme dostat zpátky do původní rovnováhy, a přestože to vyžaduje velkou námahu, děláme všechno pro to, abychom na to zlé zapomněli.

A tak v sobě potlačíme veškeré emoce, nevšímáme si jich a dosuneme je úplně do pozadí. Všechno, co je s onou situací nějak spjaté, obcházíme.

Tělo i duše jsou ovšem živé energie, a ty nelze jen tak potlačit nebo vytěsnit někam do neznáma. V člověku, který prožil šok, se odehrává vnitřní boj a on sám se vehementně snaží na všechno zapomenout a vymazat to ze života, ale jednou prožitá událost se nadá vymazat. Roste jako bolest, a čím víc ji necháváme nepovšimnutou, tím víc ovlivňuje naše chování, narušuje rovnováhu a stabilitu myšlení a cítění. Proto je v těchto chvílích a v těchto životních situacích užívat Star of Bethlehem.

Pod tíhou prožitých nepříjemností nemáme sílu na to, abychom se se situací vyrovnali sami. Esence nám pomáhá šokující událost v sobě zpracovat a získat nadhled nad tím, co se stalo. V té chvíli jsme opět schopni popustit své emoce, dát jim volný průběh, aby se uzdravily a už dál nepůsobily bolest a trýznivé vzpomínky. Ukotvení v přítomnosti máme od prožité události časový odstup, a tak má i reflexe uzamčených pocitů najednou jiný charakter. Někdy je pomoc blízkých nebo zkušeného terapeuta neocenitelná. Je to velmi důležitý proces.

Každý, kdo v sobě uchovává staré trauma, šok nebo vzpomínky na dávnou bolest či křivdu, by měl toto osvobozující oproštění se od minulosti prožít. Star of Bethlehem pomáhá pochopit souvislosti - proč se jistá traumatická událost v našem životě odehrála a jaký význam pro nás osobně má či měla. Pouze poznání pomáhá překonat bolest a strach a vede nás dál na naší životní cestě.