3. BEECH - BUK LESNÍ

"Pořád jen kritizuje" - to je věta, která přesně vystihuje lidi v negativním stavu Beech. Jsou to typy, které na všem hledají jen to špatné, všude kolem sebe vidí chyby, a ať se druzí snaží sebevíc, oni vždy najdou nějaký zádrhel, nějaký problém, něco, co jim na nich nevyhovuje. Jsou vuči svému okolí velmi intolerantní a nechtějí na situaci pohlížet reálně.

Nosí v sobě vysoké morální hodnoty a ideály a každého, kdo v jejích představě těchto ideálů nedosahuje, kritizují. Projevují tak navenek svou permanentní nespokojenost, kterou mají uzamčenou hluboko v duši. Sami v sobě se ještě nevypořádali se spoustou věcí, ukrývají své pravé emoce, a neustálá kritika a netolerance vůči jiným je obranou jejích plačící duše. Do té, kromě nich, nevidí nikdo - jejích intolerancí je ale zasažen každý, kdo s nimi přijde do styku. Někdy to může dokonce vyústit až do arogance ke svému okolí, která zase v typu Beech dál může vyvolávat odpor vůči všemu, co se kolem něj děje. Tento člověk v podstatě ztrácí veškerý kontakt s realitou a jeho mysl a emoce jsou ovládané pouze tímto odporem. Od takového konfliktu není samozřejmě daleko k fyzické nemoci.

Ve své kritice okolí jsou lidé typu Beech v negativním stavu neoblomní. Trvají na svých názorech a nechtějí připustit, že by skutečnost mohla být i jiná. Na každém najdou nějakou chybu, jejích nárokům a požadavkům nikdo nemůže dostát a pro všechny mají ty nejlepší recepty, jak by se měli chovat a jednat. Jako šéfové, partneři nebo i rodiče jsou pro své okolí opravdovou výzvou. Všechno posuzují pouze ze svého hlediska,jsou pedantští a puntičkářští, nepřijímají žádné podněty zvenčí. O správnosti svých postojů a názorů jsou hluboce přesvědčení. V duši sice touží po harmonii a vyrovnanosti, ale tato touha je hluboce ukrytá a nechtějí ji projevit, protože se obávají zklamání a ublížení. Proto svou vnitřní touhu obalili krunýřem netolerance, aby se ochránili před vnějším světem.