32. VINE - VINNÁ RÉVA

Lidé, kteří se nacházejí v negativním stavu Vine jsou převážně dominantní a autoritativní.

Pod tím si obyčejně představujeme člověka, který velkým vůdcem nějakého společenství, všechno organizuje, všem přiděluje úkoly, ví přesně co chce, a pevně si kráčí za svým cílem. Ale stejně tak to může být i malé dítě, které svým jednáním, svou hravou, děcky naivní svévolí ovládá celou rodinu a všichni se přizpůsobují pouze potřebám tohoto malého stvoření.

Těmto typům se někdy říká dominátor nebo diktátor. Mají svou přesnou strategii, naprosto jasno v tom, co chtějí, a neochvějnou vůli toho dosáhnout. V tom jsou opravdu jedineční a mimořádní. Touží po moci, po tom, aby v zájmu vyšších principů, které ale vždy stavují oni, mohli řídit a ovládat druhé. Jsou panovační a orientovaní pouze na sebe.

Na všechno, čeho chtějí dosáhnou, vynakládají hodně sil. Jejich pozornost je koncentrovaná pouze na vlastní zájmy vlastní mínění, protože jsou pevně přesvědčení, že tyto názory jsou vyjádřením všeobecné pravdy, popřípadě všeobecného názoru lidstva. Když něco dělají, nebo se rozhodnou o něco zasazovat, jsou skálopevně přesvědčeni, že je to to nejlepší a nejsprávnější. Pevně se drží jedné linie a do jejího naplnění vkládají veškeré své úsilí. Umějí se rychle rozzlobit, jestliže někdo nepokračuje v jejích nastolené linii a nedodržuje to, co oni určili, přidělili a připravili. Cítí se naprosto zmatení a nejistí, když je život postaví před nějakou situaci, se kterou nepočítali. V té chvíli se umějí nekontrolovaně rozzuřit a zajít až do nepokryté agrese.

Ve svých názorech se cítí naprosto jistě a vůbec nevěří, že by se věci mohly vyvíjet i jinak. Ke svému okolí jsou jen velmi málo tolerantní. To všechno u nich způsobuje jistou strnulost a brání jakékoli flexibilitě a otevřeností vůči životu.

Vine typy jsou velmi uzavřené ve svém myšlení a mají jen malý kontakt se svým emocionálním vnitřním životem. Spíš se ho přes jasné úsudky a poznatky snaží zatlačovat do pozadí. A pokud tyto lidi byť jen na chvíli ovládnou nějaké pochyby nebo strach, okamžitě objeví nějakou strategii, začnou nově rozdělovat úkoly, hledají nové linie a vytvářejí nové projekty, jen aby nemuseli být konfrontováni sami se sebou a se svými pocity.

Vnitřní hlas jakoby ani neznali. A spirituální poznatky je nezajímají téměř vůbec. Jejích nastolená linie je jasná a podle jejích názorů správně promyšlená - emoce a vnitřní vnímání s ní nemají nic společného.

Často se tak dostávají do konfliktu se svým okolím, kterému se - pokud na to, co je "nalinkováno", byť jen trochu emocionálně reaguje - dostane znevážení jeho názorů a někdy i hrubých výtek. Mít takové lidi v rodině proto vůbec není snadné. Na jedné straně jsou to vůdci, kteří udržují svou rozhodností příbuzenstvo po hromadě, ale jen pokud se jim rodina maximálně přizpůsobuje a dodržuje jimi stanovená pravidla. Začne-li někdo rebelovat a dožaduje se více pochopení a empatie, je častován nepříjemnými poznámkami.

Vine typy neznají kreativní dialog, založený na vzájemné respektu. Jen velmi těžce umějí tolerovat a vnímat pocity svých blízkých.