34. WATER VIOLET - ŽEBRATKA BAHENNÍ

Lidé typu Water Violet jsou uzavření a působí dojmem nedostupnosti. Jako by kolem sebe měli postavenou teď, za kterou nechtějí nikoho vpustit a jíž se chrání před vnějším světem. Vyzařují zvláštní fluidum nedostupnosti a nezávislosti, které je dělá do jisté míry přitažlivými. Mezi nimi a světem ale stojí bariéra, kterou ani jedna strana nedovede překonat. Jejích největším problémem je neschopnost navázat kontakt se svým okolím.

Udržují si ode všeho odstup, a tak se často cítí osamocení, jako by žili na pustém ostrově - přestože kolem sebe mohou mít spoustu známých. Ale jsou to pořád jenom známí, nikoli důvěrní přátelé, protože typ Water Violet si nerad někoho vpouští příliš k tělu. Je to jeho největší paradox, který nosí v duši - i když má hodně známých, trpí pocitem osamění a neumí si k nim najít bližší vztah.

V negativním stavu neumí navázat opravdové přátelství a ani o ně pečovat. Neodvažuje se oslovit své známé a nabídnout jim důvěrnější kontakt, a oni se zase rozpakují oslovit jeho, protože cítí nedosažitelnost a nedostupnost.

Lidé tohoto typu jako by se vymykali z "normálu". Jsou to velmi klidní, moudří lidé, kteří oplývají nějakým výjimečným talentem nebo schopnostmi. Působí velmi vznešeně, moudře a zdá se, jako by vedli naplněný život. Mají vybrané chování, jsou estéti, všechno zvládají sami a ani v nemoci nežádají nikdy o pomoc. Mají svůj osobní styl a šarm, žijí ve svém světě. Sami dokonce cítí, že jsou něčím výjimeční.

Jiní lidé je pro jejích odtažitost vnímají často jako namyšlené a pyšné. To co se jeví jako pýcha, je ale spíše neschopnost být součástí nějakého kolektivu. Jsou si vědomí svých talentů a schopností a proto se neumějí zapojit do něčeho společného - vždy si udržují odstup.

Pokud je ale někdo požádá o pomoc, ochotně mu jí poskytnou. Nikdy nejsou intrikáni, jednají vždy čestně a statečně. Vyhýbají se emocionálním konfliktům a nikdy se nevměšují do záležitostí jiných lidí. Vždy jdou svou vlastní cestou. Jejích pocit osamění a izolovanosti musí být opravdu už velký, aby se rozhodli s ním něco udělat. Není proto výjimkou, že mohou trpět i lehkou depresí ze samoty, o jejích existenci se okolí nikdy nedozví.

Pocit výjimečnosti je zahání do izolace, protože si myslí, že by jim stejně nikdo nerozuměl. A tak mezi těmito lidmi najdeme často tvůrčí typy, nadané jedince, kteří přinášejí světu nové impulzy, nápady a objevy.

Někdy se do negativního, blokovaného stavu Water Violet může dostat také člověk, který ve své práci najednou dosáhne nečekaného úspěchu. Je za všech stran oslavován a uznáván a najednou neví jak s touto situací naložit. Uzavře se tedy za pomyslnou zeď klidu a jistoty a do svého prostoru nechce nikoho vpustit. Kdysi otevřený a sdílný jedinec se kvůli jednomu úspěchu rázem stane izolovaným a uzavřeným.

Pocit osamění a izolace od veřejnosti prožívají často i umělci - zpěváci, herci, kteří ze sebe často vydají vše, lidé jim tleskají a jsou nadšení jejích výkonem, ale večer po představení sedí osamocení v šatně nebo v hotelu, a straní se veřejnosti.

Stejně tak i nadané a talentované děti, které se jen stěží umějí vtěsnat do těžkopádné struktury školního systému, se proto, aby přežili a udrželi si svou výjimečnost, stáhnou do ústraní, do izolace a tam v tichu a klidu sami pro sebe, se zabývají tím, co jim přináší radost. Svými výsledky se okolí vůbec nechlubí, a mají-li se zapojit do nějakého dění ve škole, působí jim to nesmírné vnitřní potíže.

Typ Water Violet nikdy není výbušný, není vzteklý a neočekává od jiných, že pro něj něco udělají. Tiše nese svou izolovanost a pocit samoty v sobě. Zajímavé je, že tento typ umí tuto bolest třeba i roky skrývat a nikdy si navenek nestěžuje.