5. CERATO - ROŽEC

Typ Cerato má obrovskou snahu dělat všechno správně, má na sebe vysoké nároky a pořád hledá potvrzení svého poznání nebo názoru okolím.

Obyčejně jsou to velice intuitivní lidé, obdaření výjimečným vnímáním a schopní rychle se učit a pochopit souvislosti. Tuto schopnost však narušuje jejích permanentní nedůvěra k jejích vlastním úsudkům a svému vnitřnímu poznání. Ve snaze ujistit se o správnosti svých názorů o rozhodnutí se pak neustále ptají svého okolí a žádají o potvrzení svého mínění. Nedůvěřují svému vnitřnímu vedení hledají rady u jiných. Ty jsou ale často protichůdné, což vnitřní důvěru narušuje ještě víc. Někdy to může zajít až tak daleko, že se tento typ dostane pod vliv silnější osobnosti a dovolí ji nad sebou vládnou. To je však pro něj frustrující. A tak se pohybuje v bludném kruhu.

Neustále hledání souhlasu okolí uvrhne tyto lidi často do ještě větší vnitřní nejistoty, protože ne vždy jsou názory ostatních takové, jaké potřebuje slyšet. A tak jeho nedůvěra ve vlastní správný úsudek narůstá, protože každý mu poskytne radu pouze ze svého úhlu pohledu, ale situaci řešit, nebo dokonce vyřešit za něho nemůže nikdo.

Lidé typu Cerato jsou věčnými hledači pravdy. Setkáváme se s nimi na všemožných přednáškách a seminářích nebo na vzdělávacích kurzech. Obíhají takové akce v naději, že konečně naleznou to pravé, co potřebují a co je pro ně správné. Jsou opravdovými sběrači informací. Mají užasnou zásobu vědomostí, přesně vědí, co jak funguje, kdo se čím zabývá, co je na co dobré, ale ve svém vlastním životě a v praxi to použít neumějí. A přesto, že je vnitřní hlas nabádá: "zastav se a podívej se do svého nitra, co opravdu chceš", raději vystartují na další přednášku, aby si potvrdili, že se opravdu mají zastavit a zamyslet se nad sebou. Vnitřní intuitivní hlas nechávají umlčet neustále novými vnějšími informacemi. Není pak divu, že se po jistém čase cítí unavení, bez zájmu o veškeré dění a plní pochybností o tom, co vůbec mají udělat jako nejbližší krok. Muže se dokonce stát, že začnou opovrhovat okolím, protože jim neposkytuje to, co od něj očekávají.