6. CHERRY PLUM - SLÍVA TŘEŠŇOVÁ

Tato esence je vhodná na stavy, kdy člověk zcela propadá svým emocím a citům, ztrácí půdu pod nohama a neumí své emoce ovládat. Ty nad ním pak mají naprostou moc, takže hrozí, že pod jejich tlakem provede něco, co by v normálním rozpoložení nikdy neudělal. Ztrácí jakékoli rozumové či morální zábrany a dává úplný průchod svým emocím. Jedinec v tomto negativním stavu se ostatním jeví jako pošetilec nebo blázen. Sám má pocit blížícího se nervového zhroucení, katastrofy či ztráty rozumu. Cítí, že musí porušit veškerá společenská pravidla, protože neovládne svou psychiku.

Tato esence je vhodná pro ty, kdo pomýšlejí na sebevraždu nebo u nich hrozí nebezpečí, že v amoku spáchají něco neodpustitelného. Pokud se u někoho začnou tyto stavy projevovat, je důležité je podchytit hned v začátcích a proměnit je. Není to ale vždycky snadné protože člověk ovládaný takovými silnými emocemi častokrát ani nevidí, že potřebuje pomoc.

Cherry Plum je esence, která pomáhá při silném psychickém vypětí, pomáhá udržet rovnováhu a tak zabránit psychóze. Prožívá li někdo silný rozpor mezi rozumovými zábranami a intenzitou svých emocí, tato esence jej pomůže zredukovat. Pomáhá zkrátka všude tam, kde člověk neumí ovládat své pocity a emoce a je náchylný k takovým projevům, kterých by později velmi litovat.

Pokud se člověk dostane do negativního stavu, je to známkou toho, že své emoce drží naprosto pod kontrolou a nechce je ani projevit, natož prožít. Protože tito lidé řídí svůj život takříkajíc "přes hlavu", zůstávají jejích emoce potlačené a nepovšimnuté. Emoce ale nelze uzavřít do skleněné nádoby bez vzduchu a světla na věčné časy. Jsou součástí našeho bytí a projevem naší osobnosti. Každý, kdo se pokouší o jejích uzavření nebo potlačení, jakoby si zahrával s časovanou bombou. Emoce jsou živá existující energie, která potřebuje své místo, svůj čas a svůj prostor.

Pokud jsme si toho vědomi, umíme s emocemi správně naložit, jestliže je ale potlačujeme, nečekaně nás překvapí svou silou, intenzitou, a vytrvalostí. To je právě situace Cherry Plum, kdy se v nás náhle uvolní dlouho nahromaděné a ukrývané emoce a my vybuchneme tak, jak to nikdo z našeho okolí, ale ani my sami nečekali. Hysterie, výbuchy vzteku, návaly pláče jsou typickým projevem stavů Cherry Plum.