8. CHICORY - ČEKANKA OBECNÁ

Chicory typům se někdy říká také manipulátoři. Jsou to lidé, kteří za svou pomoc nebo projev sympatie pokaždé čekají od druhých odplatu ve formě pozornosti nebo splněni vlastního požadavku a očekávání. Tito lidé nedělají nic nezištně, za každým jejích činem nebo projevem vždy vězí očekávání nějaké "protislužby". Tak si zavazuji své okolí a je těžké se pak z jejích osidel vymanit.

Typickým příkladem takového člověka je například babička, která dělá všechno pro celou rodinu a jednotlivé členy, jen aby byli v pohodě a měli vše co potřebují. Očekává ale, že si její aktivity budou všichni cenit, obdivovat ji, a kdykoli po čemkoliv zatouží, udělají všechno pro to, aby jí vyhověli. Pokud jí náhodou nevyhoví, babička se s nimi odmítá stýkat, je rozzlobená a všem vyčítá, že si neváží její lásky. Takové vztahy jsou velmi zatěžující a nikdo v rodině z nich nemůže mít prospěch, protože jsou zdrojem permanentních nesvárů.

Chirory typy mají rády pouze sami sebe a lásku ke druhým projevují jen pro to, aby si je připoutali a učinili je na sobě závislými. "Supermatky" které se bezezbytku obětují pro rodinu, vydělávající tatínkové, kteří své rodině koupí všechno co jí vidí na očích, mazlíčci, kteří vylákají od rodičů cokoli chtějí, muži, kteří svým partnerkám nakupují drahé dárky, ženy, které nekonečně opečovávají své milence - výčet rolí by zabral mnoho rolí.

Všude je sice na prvním místě láska, ale vždy s požadavkem, nárokem a očekáváním. To je negativní stav člověka typu Chicory.

"Budu o tebe pečovat a ty mi za to budeš věrný. Když ti koupím velké auto budeš mně víc obdivovat a víc si tě zavážu".

To jsou taktiky, které lidé rádi používají v obchodním světě a pak je přenášejí i do soukromého a osobního života, ale s pravou a nezištnou láskou to nemá nic společného.

A proto že všichni hledáme v životě lásku, která je naším největším zdrojem radosti a naplnění, jsou mnozí z nás vděčni za jakýkoli její projev a neuvědomují si, jak jsou právě přes lásku manipulovatelní. Právě Chicory typ se obává její ztráty, a proto v nejlepším úmyslu manipuluje svým okolím jen aby si ho zavázal a udržel si jeho stálou pozornost.

Chicory typ "nejlépe ví", co je nejlepší pro druhé, a tak se neustále vměšuje do života jiných lidí ve snaze jim pomoci. Někdy není snadné upozornit někoho, že tyhle sklony má, proto že toto poznání nesou velmi těžce - přece chtějí pro druhé jen to nejlepší, tak proč jim to někdo vyčítá? V takových chvílích se Chicory typ stáhne, zarputile se odmlčí a není schopen nikomu odpustit. Rodinné vztahy postavené na tomto principu bývají napjaté, nevyvážené a plné strachů a obav.