Bachovy esence - Brána do duše

BACHOVY ESENCE – BRÁNA DO DUŠE


Doktor Bach vytvořil naprosto jedinečný a dokonalý přehled všech našich negativních emocí. Nenajdete emoci, se kterou by nepomohla nějaká z esencí doktora Bacha. Tyto esenci ošetřují člověka jako jedinečnou bytost, ošetřují jeho individualitu. Léčí duši člověka, nikoliv nemoc a její symptomy. Květy působí především na emocionální rovině. Tím odstraňují skutečné příčiny psychických potíží. Esence harmonizují negativní emoce a nálady. Působí na jemné energetické rovině. Rostlinné vibrace nepotlačují negativní emoce, ale přelaďují je do jejich pozitivní podoby. Odbouráváním stresu pak pozitivně působí na zmírnění či odstranění potíží somatických. Probouzí a posilují tak sebeuzdravující schopnost těla.


Bachovy esence představují zcela dokonalý systém, díky kterému máte možnost s maximální přesností nahlédnout do psychiky člověka a dostanete navíc dokonalý a podrobný obraz jeho momentálního psychického stavu. Stejně tak vám poskytnou poznání skutečných příčin jeho fyzických potíží. Díky tomu lze pak zahájit úspěšnou léčbu.


Esence lze užívat nejen při určitém problému, ale také na to, aby se vám zdařilo co nejlépe zvládnout určitý úkol. Esence psychiku nejen vylaďují, ale také člověka rozvíjejí , zdokonalují a posouvají dopředu. Osvobozují ho od nesvobody, napětí, traumat, strachů, pocitu překážek, od pocitu přetvařovat se a nebýt sám sebou.


Bachovy esence vedou člověka k jeho skutečnému já. Dokáže díky nim být sám sebou, citlivě naslouchat své duši a díky tomu si uvědomit své životní poslání. To ho naplňuje moudrostí, klidem a fyzickým zdravím.


20 skvělých vlastností Bachovy terapie


· Esence svými účinky mnohdy předčí působení klasické medicíny a léků

· Léčí i v případě, kdy v jejich účinky uživatel nevěří

· Lze je druhému podávat v tekutinách či potravinách, a tak pozitivně působit na jeho psychické a fyzické zdraví

· Děti, které zarputile odmítají léky, užívají esence bez problémů – podvědomě cítí, že jim pomáhají a samy je připomínají matkám

· Léčí člověka, ne nemoc. Léčí skutečné příčiny, nikoliv následky

· Poskytují dokonalý obraz problému, dokonalý náhled do duše.

· Sladěním psychiky pozitivně působí na fyzické potíže

· Přinášejí úlevu od jakéhokoliv problému

· Esencemi se nelze předávkovat

· Esence nevyvolávají alergii

· Nevhodně vybraná esence nijak neublíží. Esencemi lze jedině pomoci.

· Esence se mohou kombinovat s jakýmikoliv léky a léčebnými metodami

· Terapie nemá žádné vedlejší účinky

· Terapie je vhodná pro těhotné ženy, děti i zvířata

· Má většinou velmi rychlý nástup požadovaného účinku

· Esence jsou nenáročné jak na skladování, tak na podávání

· Jedná se o finančně nenáročný způsob léčby

· Esence jsou velmi stabilní

· Lze užívat i více než jednu směs esencí současně

· Užívání esencí není návykové. Proto je možné užívání kdykoliv ukončit

90 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dr.Edward Bach (1886-1936) byl anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů. Je známý především kvůli jeho práci s léčivými rostlinami a zanecháním jeho celoživotního díla z

Příroda je tou nejkrásnější možností, jak si pomoci. Všechny ty květiny, byliny, kameny, stromy, hory, vodstvo a zvířata v nás mají probouzet touhu po probuzení a nalezení sebe samých a uvést nás do

Je to jedna z neznámějších a nejpoužívanějších esencí. Není ojedinělé, že tuto esenci nosí lidé u sebe na cestách, mají ji v domácí lékárničce nebo v zásuvce na pracovišti. Za dlouhá léta se jedinečno