Konzultace a cena

Příroda je tou nejkrásnější možností, jak si pomoci. Všechny ty květiny, byliny, kameny, stromy, hory, vodstvo a zvířata v nás mají probouzet touhu po probuzení a nalezení sebe samých a uvést nás do světa duchovních rovin. Umožní nám se zhluboka nadechnout, uvolnit se, a nacítit si sami sebe, jako součást tohoto velkolepého plánu... přiblížení se naší podstatě. Pokud se dokážeme při procházkách natolik s Přírodou ztotožnit a přemýšlet o jejich zákonech a celkově o zákonu Bytí - tedy života, může se nám dostat možnosti lépe pochopit své problémy a to, co se nám děje. A nejen to...


Vše kolem nás je obrovský Dar našeho Stvořitele. A to je třeba si každý den uvědomovat víc a víc....pochopit jednoduchost tohoto Daru a co nám vše má říct.

Každá bylina a květina byla k něčemu stvořena. Některá více k léčení, jiná k potravě a další k rovnováze určitého druhu. Vše má svůj důvod, vše má svůj smysl. Nic nebylo stvořeno na této krásné Zemi náhodně.

Bachovy esence jsou nádhernou možností, jak pomoci člověku, který je buď v tísni, má strach a obavu, nebo ztratil víru a naději, je sám a potřebuje podpořit, aby mohl opět pokračovat dál ve své cestě životem. Jsme lidmi, a lidé by si měli pomáhat. Nezapomínejme proto na úplnou jednoduchost lidského Bytí. Nečiňme druhému nic, co bychom nechtěli, aby bylo činěno nám.


Mnoho lidí nejenže zapomnělo na vzájemnou úctu a respektovat jeden druhého, ale zcela se odvrátilo ve svém nitru k základní myšlence dobra. A na své cestě - životní pouti zcela zapomněli na svou pravou podstatu. A ta je duchovní, tedy světelná. Je škoda, že pro mnoho lidí je toto téma mnohdy zcela zavřené, anebo se lidé jen pousmějí anebo vysmívají. Popřít v sobě nádheru své duchovní podstaty a tím i sounáležitost s Přírodou, je začátek konce člověka. Otupění a lhostejnost vůči těmto přírodním zákonům, které máme společné, je pro člověka likvidační a duše je tak nenávratně ztracená v tomto těžkém světě rozumu. Zatím si to člověk nechce připustit, že toto násilné odtržení od přírodních zákonů, je tak dramatické. Jenže nemocí přibývá, a to nejen fyzických, ale i psychických. Jsou to nemoci duše - tedy našeho nitra - a duše strádá. Chybí ji radost, smysl a přirozenost Bytí, a niterné napojení na přírodní zákony, které dodávají duši klid a to, proč tady přišla. Přírodní zákony a cit v duši navozují přirozenou rovnováhu a harmonii a mohou velmi dobře vést člověka jeho životem. Zvládat dobře výzvy a úkoly, které si zde přišla duše splnit, dokončit a samozřejmě jít dál - tedy vývojem vpřed. Život v dnešním světě zcela toto nejen opomněl, ale násilně vyrval. Lidé ztrácí jednoduchost naplnění svého života. Vše je příliš těžké, přemoudřelé, rozumové, umělé...Lidé musí neustále hledat zábavu, aby vykompenzovali to, čeho se sami svou leností a lhostejností vzdali...a zcela chybí smysl jejich Bytí.


Pokud mne člověk vyhledá a chtěl by ve svém životě pomoci, je důležité, aby pochopil tuto sounáležitost s Přírodou a jejími zákony. Bachovy esence je jedna z možných možností léčení všech částí v nás - v člověku - tedy fyzického těla, duše a ducha. Avšak je zcela důležité pochopit, že vše musí jít ruku v ruce s nitrem člověka, tedy člověk musí sám chtít se změnit a změnit to, co mu v životě činí nesnáze a problémy.


Vše s vámi proberu při konzultaci telefonem.

Konzultace po telefonu většinou trvá 30 - 60 minut. Vždy si s vámi promluvím o všech vašich problémech, které vás trápí, ať již po psychické stránce nebo fyzické. Vše je nerovnováha ve vás. Popřemýšlejte o všech svých emocích, o svých stavech, na vše se vás budu ptát.

Poté vám budou namíchány Bachovy esence na míru, většinou je to 3 až 7 květových esencí. Jedna dávka - lahvička těchto tekutých homeopatik je přibližně na 3-4 týdny. Poté se opět můžeme telefonicky spojit a probereme současný stav. Doporučuje se pokračovat v této léčbě alespoň po dobu třech měsíců, ale i déle. Záleží na tom, zdali je problém vážný a třeba i chronický a dlouhodobý. Vždy je potřeba vědět, že tato tekutá homeopatika nejsou návyková a mohou se užívat dlouhodobě! Každá dávka se různě obměňuje v souvislosti se změnami, které u vás probíhají.


KONZULTACE A CENA:

- 30 minutová konzultace i s namícháním Bachových esencí - 800 kč


- 60 minutová konzultace i s namícháním Bachových esencí - 1.000 kč


- samotné namíchání Bachových esencí na míru bez konzultace s vlastním přáním květinových esencí - 450 kč


Prosím napište mi sms na mé číslo Jitka Brewczyńska +420 777 43 77 34

Poté si spolu domluvíme den a čas konzultace.

Děkuji za důvěru


97 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dr.Edward Bach (1886-1936) byl anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů. Je známý především kvůli jeho práci s léčivými rostlinami a zanecháním jeho celoživotního díla z

Je to jedna z neznámějších a nejpoužívanějších esencí. Není ojedinělé, že tuto esenci nosí lidé u sebe na cestách, mají ji v domácí lékárničce nebo v zásuvce na pracovišti. Za dlouhá léta se jedinečno