Maria Treben


Maria Treben (rozená Günzel) se narodila 27. září 1907 v českém Žatci, v tehdejším Rakousko-Uhersku, jako prostřední ze tří dcer majitele tiskárny. Její matka se starala o domácnost a věnovala se výhradně dětem. Jako dítě bývala během prázdnin v rodině jednoho nadlesního. To se projevilo velmi brzy ve vývoji její citlivosti k přírodě a rostlinám, které postupně poznávala.
Maria měla velkou podporu ve své matce, která byla příznivkyní léčby podle Sebastiana Kneippa. Vedla své děti tak zdravě, jak je to jen možné a léčila je většinou doma. Když byla Maria ve věku deseti let, její rodina se musela vyrovnat se smrtí otce, který zemřel nešťastnou náhodou. Po dvou letech se rodina přestěhovala do Prahy, kde dívky absolvovaly školu.


Maria navštěvovala střední školu a poté, co dokončila studium, našla zaměstnání v redakci spisovatele Maxe Broda. V roce 1939 se Maria vdala za Ernsta Gottfrieda Trebena. Manželé se přestěhovali do malebných jihočeských Kaplic. Vypukla druhá světová válka a Německo obsadilo Sudety. V roce 1942 se jim narodil jediný syn Kurt Dieter.


V roce 1945 byla rodina Treben obětí nuceného odsunu Němců z našeho území. Manžel Marie byl zadržen v Čechách a ona a její syn byli posláni do uprchlických táborů. Tam onemocněli tyfem. Šli do nemocnice, ale nebylo dost léků. Maria byla v nemocnici déle než půl roku.


Ernst Treben znovu získal svobodu až v roce 1947. V roce 1953 se usadili v městečku Grieskirchen v Horním Rakousku. Maria brzy získala sympatie mnoha lidí, velmi rychle se také rozšířilo, že ví hodně o bylinách. Od jedné ženy obdržela lahvičku kapek a kopii starého rukopisu o švédských bylinkách.